[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: I tiq tri nesta ;)xuxux mnooogo dobro!>-------- Оригинално писмо --------
>От: "zaaron"
>Относно: I tiq tri nesta ;)
>До:
>Изпратено на: Петък, 2003, Ноември 28 11:52:02 EET
>----------------------------------
>
>В часа по философия професорът застана на катедрата, изпълнена с различни
>предмети и зачака студентите да утихнат. Тогава взе голям празен буркан от
>майонеза и го напълни с топки за голф. Попита студентите дали съдът е пълен.
>Те отговориха утвърдително.
>
>После професорът взе една кутия с камъчета и я изсипа в съда, разклати го
>леко и камъчетата се наместиха между топките за голф.
>
>И отново попита студентите дали съдът е пълен. Те пак отговориха
>утвърдително.
>
>Сетне професорът взе кутия с пясък и я изсипа в съда. Естествено пясъкът
>запълни всичко. Той попита още веднъж дали съдът е пълен. Студентите
>отговориха с единодушно "да".
>
>Тогава професорът взе две кутии с бира от бюрото и изсипа съдържанието им в
>съда, което изпълни празното пространство сред песъчинките. Студентите се
>разсмяха.
>
>"Сега, каза професорът, когато смехът утихна, искам да ви кажа, че този съд
>представлява вашият живот. Топките за голф са важните неща във вашия живот -
>семейството ви, здравето ви, децата ви, приятелите ви, страстите и
>предпочитанията ви - все неща, които ако загубите всичко друго и ви останат
>само те, животът ви ще бъде достатъчно пълен. Камъчетата са другите неща -
>работата ви, къщата ви, колата ви. Пясъкът е всичко останало - малките
>неща."
>
>И продължи:"Ако най-напред сложите пясъка в съда, няма да има място за
>камъчетата и топките за голф. Същото се случва и с живота. Ако губите
>времето и енергията си за дреболии, никога няма да имате място за нещата,
>които са важни за вас. Обръщайте внимание на нещата, които застрашават
>щастието ви. Играйте с децата си.
>
>Излезте с партньора си навън, на вечеря. Винаги ще се намери време да
>изчистите къщата и подредите.
>
>Погрижете се най-напред за топките за голф, за нещата, които наистина си
>заслужават. Подредете приоритетите си. Останалото е само пясък."
>
>Една от студентките вдигна ръка и попита:"А какъв беше смисълът на бирата?"
>
>
>Професорът се усмихна."Радвам се, че ме попитахте. Исках просто да ви
>покажа, че няма значение колко пълен е животът ви, винаги ще се намери място
>и за две бири."
>--------------------------------------------------------
>To subscribe send mail to humor-request@lists.nat.bg with
>'subscribe humor' in body.
>-------------------------------------------------------
>

-----------------------------------------------------------------
Разширете своя свят от възможности !