[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Edin evreiski :)Hello humor,

 - Рaви, не разбирам нещо: отиваш при бедняк - той е приветлив и
помага, както може. Отиваш при богаташ - нищо подобно, той никого не вижда.
Нима всичко това е само заради парите?
 - Погледни през прозореца. Какво виждаш?
 - Жена с малко детенце в количка, която отива на пазар...
 - Добре. А сега погледни в огледалото. Какво виждаш там?
 - Е какво мога да видя там, освен самия себе си?
 - Ами ето: прозорецът е от стъкло и огледалото е от стъкло. Добавяш
 само малко сребро, и вече виждаш само себе си.

-- 
Best regards,
 Simeon             mailto:moni@pisem.net

--------------------------------------------------------
To subscribe send mail to humor-request@lists.nat.bg with
'subscribe humor' in body.
-------------------------------------------------------