[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

2

Починал мъжът на една жена, и тя направила спиритически сеанс, за да
си поговори с него
Получило се, каквото трябва - във въздуха се появил призракът на мъжът
й.
- Скъпи, как си?
- Добре съм, благодаря. Всичко е наред!
- Там по-добре ли ти е, отколкото с мен?
- Да, там ми е много по-добре...
Жената глътнала сълзите си:
- Знаеш ли, и аз много бих искала да разбера, как е там, в рая...
- В какъв рай? Аз съм в ада!

:)

 

-- 
Best regards,
 Simeon             mailto:vlahov@spnet.net

--------------------------------------------------------
To subscribe send mail to humor-request@lists.nat.bg with
'subscribe humor' in body.
-------------------------------------------------------