6-ти Годишен Линукс Семинар 2003г.

 

Лекция N3:
"Logical Volume Manager" в Линукс.


За тази лекция бе записан лектор Васил Колев.
Поради ангажираност, Васил Колев не успя да присъства на семинара.
Боян Кроснов бе така любезен да замести Васил Колев, така че лекцията не бе отменена.


Боян ни разказа как можем да създаваме дискови масиви,
без да се интересуваме от физиката на устрйствата, използвайки
Logical Volume Manager.


Записа на тази лекция mp3 (21.6M) , mp3 lite (9.3M) , OGG (13M) .


Васил Колев ми изпрати своите бележки lvm.txt (18k) .


Можете да видите какво писа Боян по "дъската".
 


Предишна страница Начало Следваща страница