6-ти Годишен Линукс Семинар 2003г.

 

Георги Чорбаджийски.


Лекция N2.
Remote Administration and Advanced SSH usage.


Георги ни разказа много интересни неща за Remote Administration и SSH.
Лекцията се състоеше от две части:
В първата част бяха разгледани различни средства за отдалечена администрация:
Графични- VNC, XFree, XDM, WEBMIN.
Текстови- SNMP, Telnet, Rsuite.
Във втората част се запознахме със възможностите на SSH:
Начини за оторизация, SSH Agent, SSH Agent Forwarding,
Port Forwardind, Dinamic Port Forwardind други интерресни неща
свързани с SSH


Записа на тази лекция mp3 (26.1M) , mp3 lite (11.2M) , OGG (15.5M).


Ето и бележките на Георги Чорбджийски RA_SSH.txt (3k) .


Ето и снимки на таблото по което, Георги ни написа някои неща.
 


Предишна страница Начало Следваща страница